1900 0110

Trụ sở chính

Địa chỉ: L4, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
+84 24 3244 4475 - +84 24 3244 4476
info@t-cmp.com / sales@t-cmp.com

Showroom

Địa chỉ: Mê Linh, Quang Minh, Hà Nội
+84 24 3212 7497
Phụ trách Kinh doanh: Mr. Trường / 0913510807 / nguyentruong@t-cmp.com
Phụ trách Dịch vụ Bảo hành, Bảo trì: Mr. Khuê / 0983223808 / vukhue@t-cmp.com
Phụ trách Phụ tùng Chính hãng: Mr. Tiến / 0987433334 / dangtien@t-cmp